Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ The New Era of Blood Transfusion

ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ...


ขอเชิญผู้สนใจรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า"กาแฟในสวน ชั้น2"

ขอเชิญผู้สนใจรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า"กาแฟในสวน ชั้น2"โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...


Recruitment of a University Employee In the Position of English Language Expert, MDKKU

Recruitment of a University Employee In the Position of English Language Expert, MDKKU Application : May 15 – June 5, 2018...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515