Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART) 1. Accountability (โปร่งใส รับผิดชอบ ) 2. Customer Target (มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 3. Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม) 4. Management by fact (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง) 5. Agility (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) 6. Research based (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย) 7. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)                        วิสัยทัศน์ "โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ"                        ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล ...


เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า นักวิ่งร่วมชิงชัยมินิมาราธอนวันศรีนครินทร์ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยพระราชทาน

เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า นักวิ่งร่วมชิงชัยมินิมาราธอนวันศรีนครินทร์ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยพระราชทาน ...


คณะแพทยศาสตร์ ร่วมสมทบเงิน จำนวน 60,000 บาท พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมสมทบเงิน จำนวน 60,000 บาท พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี ...Youtube Channel


ปฏิทินกิจกรรม

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515