Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART) 1. Accountability (โปร่งใส รับผิดชอบ ) 2. Customer Target (มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 3. Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม) 4. Management by fact (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง) 5. Agility (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) 6. Research based (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย) 7. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)                        วิสัยทัศน์ "โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ"                        ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ ทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดป่ารวมธรรม

คณะแพทยศาสตร์ ทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดป่ารวมธรรม ...


คณะแพทยศาสตร์ ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล ...


เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า นักวิ่งร่วมชิงชัยมินิมาราธอนวันศรีนครินทร์ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยพระราชทาน

เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า นักวิ่งร่วมชิงชัยมินิมาราธอนวันศรีนครินทร์ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยพระราชทาน ...Youtube Channel


ปฏิทินกิจกรรม

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515