18 กรกฎาคม

พิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี