Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทย์ มข.จัดวางพวงมาลา วันมหิดล รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน    (อ่าน 1,438)

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ในพิธีดังกล่าวมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี   เริ่มวางพวงมาลา โดยนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ ตามด้วยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ตามลำดับ

   หลังจากนั้น ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนายกสมาคม สโมสร  องค์กรการกุศลต่างๆ พร้อมกันถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เสร็จแล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ  พร้อมกล่าวถวายสดุดี เทิดพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จฯ พระบรมราชชนก  และน้อมจิตถวายสักการะเป็นเวลา  1 นาที   

   สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2434 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ได้เสด็จไปศึกษาต่อระดับมัธยม ณ ประเทศอังกฤษ  และศึกษาวิชาทหาร ณ ประเทศเยอรมัน  หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารแล้ว ได้เข้ารับราชการในกองทัพเรือ

   ในส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุขนั้น เริ่มจากการทรงทราบถึงปัญหาสภาพความยากลำบากของประชาชนที่เจ็บป่วย  การขาดแคลนแพทย์และปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแพทย์  จึงทรงตัดสินพระทัยศึกษาเพิ่มเติมวิชาแพทย์และสาธารณสุข โดยเสด็จไปทรงศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานี้ ได้ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจาทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนปรับปรุงโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลพระองค์ทรงเป็นแพทย์ที่เป็นแบบอย่างของครูที่ดีเยี่ยมเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรที่งดงามกอปรด้วยพระเมตตาธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการพยาบาล และการสาธารณสุขว่าเป็นสาขาวิชาที่สำคัญควบคู่กับวิชาชีพแพทย์ ดังที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นทุนการศึกษา วิจัย รวมถึงการสร้างอาคาร ทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2472 รวมพระชนมายุ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน

      ด้วยพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะในการวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขให้มีความเจริญรุดหน้าทัดเทียมอารยประเทศสืบมาจวบจนปัจจุบัน คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการสาธารณสุข จึงพร้อมใจกันถวายพระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 24กันยายนของทุกปี เป็น “วันมหิดล” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พสกนิกรชาวไทย ได้น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระเมตตาคุณแห่งพระองค์สืบไป

 



Poster : admin | 25 กันยายน 61 04:36:21


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515