Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» อธิการบดี มข.นำทีมนักวิจัยCASCAPหารือแก้ไขมะเร็งท่อน้ำดี ที่กรุงลอนดอน    (อ่าน 638)

 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และหัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP)  ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ลอยลม อาจารย์ ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน และอาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์  ร่วมหารือโครงการวิจัยและศึกษาดูงาน กับ Dr. Jia Li ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านพัฒนาการของมนุษย์และระบบทางเดินอาหารประจำภาควิชาศัลยศาสตร์และมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ณ ศูนย์ฟีโนมแห่งสหราชอาณาจักรฯ (The UK National Phenome Centre) ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
     พร้อมกันนี้คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การใช้และต่อยอดเทคโนโลยี Torso Array Coil ร่วมกับเทคโนโลยี Magnetic Resonance Imaging (MRI) โดยงานวิจัยเป็นการพัฒนาผลการแสดงภาพมะเร็งท่อน้ำดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้ศัลยแพทย์และรังสีแพทย์สามารถเห็นขอบเขตของเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดีและทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   บรรยายโดย Prof. Richard Syms คณะวิศวกรรมศาสตร์ อิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน (Imperial College London)
      ภายในงานยังร่วมรับฟังการนำเสนอโปสเตอร์จากนักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยน จาก อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ที่ผ่านการอบรมระยะสั้น (ประมาณ3 สัปดาห์) กับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาแพทย์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้จริงในการคัดกรองและการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี สร้างความปลาบปลื้มใจแก่คณะฯ เป็นอย่างยิ่ง
       นอกจากนี้คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมระดมสมองเรื่อง Establishing global voice in cholangiocarcinoma through community collaborations ร่วมกับตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกจัดโดย Ms.Helen Morement ประธานกรรมการ AMMF TheUK’s only Cholangiocarcinoma Charityโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งพันธมิตรเพื่อที่จะขจัดปัญหามะเร็งท่อน้ำดี และหารือแนวทางในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้ในระดับนานาชาติ
       ท้ายสุด Dame Angela Bowen ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาองค์กรคณะแพทยศาสตร์ อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน(Director of Development, Faculty of Medicine, Imperial College London) ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศลาว โดยเป็นโครงการร่วมระดับนานาชาติที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ได้รับการสนับสนุนโดย The Kadoorie Charitable Foundation เพื่อต่อยอดจากโครงการที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเพื่อขยายการแก้ปัญหาสาธารณสุข และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ดังกล่าวไปสู่ประเทศลาว

 

 Poster : admin | 27 กันยายน 61 08:14:39


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515