Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2561    (อ่าน 873)

 

    เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3  อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

   เริ่มโดยนางรำนำขบวนผู้เกษียณอายุราชการ เข้าสู่พิธี รำบายศรีสู่ขวัญ จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานในพิธีขึ้นกล่าวมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ตามด้วยตัวแทนจากผู้เกษียณอายุราชการขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึก ต่อมาประธานในพิธีได้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการตามลำดับ หลังจากนั้นได้เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ หลังจากเสร็จพิธีผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมผูกข้อมือ พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ     

      พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่สำคัญของชาวอีสาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น การดำเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอย่าง จึงมีการบายศรีสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ เป็นการเรียกร้องพลังทางจิต ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าภัยพิบัติต่างๆได้ การสู่ขวัญช่วยทำให้เกิดมงคล ทำให้ดำรงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น มีโชคลาภมากขึ้น และอาจดลปรารถนาให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายพ้นจากสรรพเคราะห์ทั้งปวง ด้วยมูลเหตุแห่งการสู่ขวัญ

   การประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญของชาวอีสาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ ช่วยก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น ซึ่งชาวอีสานเห็นความสำคัญทางจิตใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นวิถีการดำเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักจะมีการสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ การสู่ขวัญจะช่วยให้เกิดสิริมงคล ชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น จิตใจเข้มแข็ง โชคดียิ่งขึ้น ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี หายจากสรรพเคราะห์ทั้งปวง

 

 Poster : admin | 28 กันยายน 61 06:55:36


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515