Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ จัดมหกรรมสุขภาพ เพื่อชาว มข. เนื่องในวันมหิดล    (อ่าน 490)

    เมื่อเร็วๆนี้  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล  เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งในงานมหกรรมสุขภาพครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

    การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการเสวนาและการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของโรคต่างๆ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากร พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

    รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เนื่องด้วยวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงได้จัดงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวัน มหิดล เพื่อให้ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนใกล้เคียง เข้าถึงความรู้สุขภาพและการดูแล สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน และการให้ความรู้ในด้านสุขภาพที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและบุคลากรด้านการแพทย์คอยให้ความรู้       

 

        Poster : admin | 4 ตุลาคม 61 02:28:06


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515