Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» สัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ”    (อ่าน 264)

สัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ”

งานเวชกรรมสังคม ร่วมกับงานโภชนาการ โครงการ CASCAP และโครงการ CKDNET
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดสัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ” ขึ้น

       วันที่ 24 – 26 กันยายน 2561  เวลา 11.00 – 14.00 น. ที่ผ่านมา งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดสัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 2/2561 ณ บริเวณร้านค้าในโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกประจำเดือน โดยในกิจกรรมได้มีการออกบูธนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานโภชนาการ โครงการ CASCAP และโครงการ CKDNET (โครงการสร้างเสริมสุขภาพ : กิน อยู่ อย่างไร? ไกลไตเสื่อม) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย อาหารปลอดพยาธิ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารรักษ์ไต เมนูชูสุขภาพ และเชิญชวนให้ผู้รับบริการ บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้ เลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมการกินอาหารรสเค็ม และตอบปัญหาให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไปแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังนำเครื่องดื่มสุขภาพที่ให้พลังงานต่ำและหวานน้อย รวมไปถึงอาหารเมนูรักษ์ไตให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลองชิม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคลากร ผู้ป่วย ญาติ นักศึกษาคณะต่าง ๆ และประชาชนที่มารับบริการ

            เมนูรักษ์ไตและเครื่องดื่มสุขภาพมีจำหน่ายในร้านอาหารคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งแต่ละเมนูได้รับการรับรองจดทะเบียนอาหารสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

       วันที่ 24 – 26 กันยายน 2561  เวลา 11.00 – 14.00 น. ที่ผ่านมา งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ได้จัดสัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 2/2561 ณ บริเวณร้านค้าในโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกประจำเดือน โดยในกิจกรรมได้มีการออกบูธนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานโภชนาการ โครงการ CASCAP และโครงการ CKDNET (โครงการสร้างเสริมสุขภาพ : กิน อยู่ อย่างไร? ไกลไตเสื่อม) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย อาหารปลอดพยาธิ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารรักษ์ไต เมนูชูสุขภาพ และเชิญชวนให้ผู้รับบริการ บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้ เลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมการกินอาหารรสเค็ม และตอบปัญหาให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไปแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังนำเครื่องดื่มสุขภาพที่ให้พลังงานต่ำและหวานน้อย รวมไปถึงอาหารเมนูรักษ์ไตให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลองชิม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคลากร ผู้ป่วย ญาติ นักศึกษาคณะต่าง ๆ และประชาชนที่มารับบริการ

            เมนูรักษ์ไตและเครื่องดื่มสุขภาพมีจำหน่ายในร้านอาหารคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งแต่ละเมนูได้รับการรับรองจดทะเบียนอาหารสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นPoster : admin | 4 ตุลาคม 61 08:24:39


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515