Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญร่วมงาน "จอตาดี ชีวีมีสุข 3"    (อ่าน 771)

 

กำหนดการโครงการตรวจคัดกรองโรคจอตาและวุ้นตา และภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ความหนาจอตา (optical coherence tomography, OCT) และ

เครื่องถ่ายภาพจอตา (digital fundus photography) “งานจอตาดี ชีวีมีสุข” ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

 

**********

สถานที่ :                           ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ขอนแก่น

กิจกรรม :                         ตรวจคัดกรองโรคจอตาและวุ้นตา  และภาวะเบาหวานขึ้นจอตา  10.30-19.00 น.

10.30 น.                          เริ่มงาน

11.00-11.15 น.               พิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

11.15-19.00 น.               - ตรวจคัดกรองโรคจอตาและวุ้นตา และภาวะเบาหวานขึ้นจอตา โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ความหนาจอตา                                              (optical coherence tomography, OCT) และเครื่องถ่ายภาพจอตา (digital fundus photography)

                                       - การบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษา เรื่องโรคจอตาและวุ้นตา และภาวะเบาหวานขึ้นจอตา              

             - นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคจอตาและวุ้นตา

             - การแสดงดนตรี บนเวที

19.00 น.                            ปิดงานPoster : admin | 11 ตุลาคม 61 03:36:28


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515