Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ภาควิชาจักษุวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562    (อ่าน 459)

 

ภาควิชาจักษุวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562

จำนวน 4 อัตรา

***ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561***
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธุรการภาควิชาจักษุวิทยา อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 3 เอกสารการสมัครดังนี้

1.ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน 1 ชุด
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 
3. รูปหนังสือรับรองจากอาจารย์ 3 ท่าน
4. สำเนา Transcript 1 ชุด4 
5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

โทร. ภายใน 63010-11
สายตรง 0-4334-8383 
E-mail : nokanok@kku.ac.th

*****สอบสัมภาษณ์ (ตามกำหนดของราชวิทยาลัยฯ) สถานที่สอบ ณ ภาควิชาจักษุวิทยา *****

 

 Poster : admin | 10 ตุลาคม 61 07:06:29


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515