Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ประธานวางพานพุ่มวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561
ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ประธานวางพานพุ่มวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบร...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ บริการประชาชน "จอตาดี ชีวีมีสุข ครั้งที่ 3"
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน งานจอตาดี ชีวีมีสุข ครั้งที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซาขอ...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ...อ่านต่อ
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับประเมินห้องปฏิบัติการ
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับประเมินห้องปฏิบัติการ...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์เปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่12
คณะแพทยศาสตร์เปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่...อ่านต่อ
การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2561 (จากการจัดการความรู้สู่น...อ่านต่อ
ภาควิชาจักษุวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562
ภาควิชาจักษุวิทยา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562 จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึ...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงาน "จอตาดี ชีวีมีสุข 3"
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพและสแกนจอตา ด้วยเครื่องคุณภาพสูง จากต่างประเทศ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง...อ่านต่อ
สัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย รักษ์ไต และใส่ใจสุขภาพ”
งานเวชกรรมสังคม ร่วมกับงานโภชนาการ โครงการ CASCAP และโครงการ CKDNET โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาส...อ่านต่อ

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515